Fortrolighedspolitik

Fortrolighedspolitik

Fortrolighedspolitik

Hos AJ Vaccines A/S (“AJ Vaccines” eller “vi”) har databeskyttelse og fortrolighed høj prioritet.

Denne privatlivspolitik opstiller klare retningslinjer for, hvordan AJ Vaccines A/S behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med internationale og europæiske databeskyttelsesprincipper og gældende persondatalovgivning (herunder den europæiske generelle databeskyttelsesforordning, alt efter hvad der er relevant).

I denne privatlivspolitik finder du følgende afsnit:

 1. Indsamling af personlige data

 2. Brug af personlige data

 3. Deling af personlige data

 4. Overførsel til tredjelande

 5. Sletning af personlige data

 6. Cookies

 7. Sikkerhed

 8. Links til andre hjemmesider mv.

 9. Dine rettigheder

 10. Dataetisk politik

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Denne hjemmeside drives og ejes af:

AJ Vaccines A/S

Artillerivej 5

2300 København S

Danmark

CVR-nr.: 37911143

Tlf: 72297000

Fax: 72297999

E-mail: info@ajvaccines.com

1. Indsamling af personoplysninger

Du vil altid blive informeret i forbindelse med indsamling af persondata om dig. De personlige data indsamlet af os kan for eksempel omfatte;

 • Dit navn

 • Dit CPR-nummer, hvis det er nødvendigt

 • CV'er og relevant information om uddannelse

 • Din email adresse

 • Din IP-adresse og lignende identifikationsdata samt oplysninger om din navigation på hjemmesiden.

Hvis du bliver bedt om at indsende dine data, f.eks. når du kontakter os, vil det altid fremgå, om indsendelsen er frivillig eller nødvendig for at gennemføre den ønskede handling.

Dine personoplysninger indsamles i et eller flere af nedenstående tilfælde:

 • Når du navigerer på www.ajvaccines.com

  Når du besøger vores websted, sendes visse tekniske og andre oplysninger automatisk fra din computer til os. Den legitime interesse er, at vi forbedrer vores hjemmeside og forstår, hvordan vores brugere bruger www.ajvaccines.com til at yde bedre service til dig.

  Retsgrundlaget for en sådan behandling er GDPR art. 6(1)(f).

  Vi indsamler også oplysninger om din hjemmesidebrugsoplysninger ved at bruge cookies. Se venligst afsnittet Cookie for mere information.

 • Når du kontakter os.

  Når du kontakter os, indsamler vi dine data for at kunne besvare din henvendelse.

  Retsgrundlaget for en sådan behandling er GDPR art. 1, litra b) og/eller f).

 • I forretningsforbindelser.

  Den legitime interesse er for os at skabe eller vedligeholde forretningsforbindelser.

  Retsgrundlaget for en sådan behandling er GDPR art. 1, litra b) og/eller f).

 • Når du besøger os i vores lokaler.

  Alle besøgende skal melde sig ind i receptionen. Den legitime interesse er at sikre sikkerheden i lokalerne.

  Retsgrundlaget for en sådan behandling er GDPR art. 1, litra b) og/eller f).

Hvis du bruger din e-mailadresse i mere end et af ovenstående tilfælde, vil dine personoplysninger kun blive indsamlet og registreret ét sted.

2. Brug af personlige data

Vi vil kun bruge personlige oplysninger på måder, der er kompatible med de formål, hvortil de blev indsamlet eller efterfølgende godkendt af dig. AJ Vaccines A/S vil tage rimelige skridt for at sikre, at personlige oplysninger er relevante for dens tilsigtede brug, nøjagtige, fuldstændige og aktuelle.

Bemærk venligst, at vi kun vil bruge dine personlige data til at sende markedsføringsmateriale med dit forudgående udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med GDPR artikel 6(1)(a), medmindre gældende lovgivning tillader os at kontakte dig uden dit forudgående samtykke.

AJ Vaccines A/S fører statistik over, hvilke områder af siden vores brugere besøger for at udvikle siden til en bedre kundeoplevelse og for at levere skræddersyede tjenester og indhold, der genkender dine specifikke behov og interesser. Vi bruger data om, hvordan vores brugere navigerer på webstedet, for bedre at forstå, hvordan vores brugere bruger www.ajvaccines.com, og ud fra det forsøger vi at forbedre webstedet. Viden om brugernes brug af hjemmesiden opnås ved hjælp af de indsamlede data.

Disse data indeholder ikke personlige oplysninger.

Vi er ikke i stand til at se, hvor du kommer fra, eller hvor du skal hen på internettet, efter du forlader vores side.

Vi sælger eller videregiver ikke oplysninger om, hvordan vores bruger navigerer og bruger vores hjemmeside. 

3. Deling af personlige data

Generelt videregiver vi ikke dine personlige data til en tredjepart uden dit samtykke.

Dine personoplysninger videregives til partnere i AJ Vaccines A/S, som leverer tjenester på vegne af AJ Vaccines A/S. Disse partnere behandler kun personoplysningerne på vegne af AJ Vaccines A/S og i overensstemmelse med AJ Vaccines A/S' instruktioner.

Under særlige omstændigheder og i henhold til lovkrav kan det være nødvendigt at overføre oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet.

Ved omorganisering, helt eller delvist salg af virksomheden vil enhver videregivelse i sådan forbindelse være i overensstemmelse med gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

4. Overførsel til tredjelande

Vi overfører i øjeblikket ikke dine personoplysninger til lande, der er beliggende uden for EU/EØS. Det har vi dog ret til.

Hvis dine personoplysninger overføres til dataansvarlige eller databehandlere, som er placeret i lande uden for EU/EØS, der ikke sikrer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel være tilstrækkeligt sikret via EU-kommissionens standardkontraktbestemmelser, og vi vil opdatere denne politik med en liste over modtagerne.

5. Sletning af persondata

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere skal behandle dem i forhold til et eller flere af de formål, de er indsamlet til. Dataene kan dog blive behandlet og opbevaret i en længere periode i anonymiseret form.

Hvis du besøger os i vores lokaler, har vi andre regler. Generelt vil dine personoplysninger blive opbevaret i en periode på 12 år, medmindre vi opbevarer dine personoplysninger i længere tid på grund af lovkrav, GMP/GXP-regler eller med det formål at forsvare et specifikt krav eller tvist.

6. Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookie Policy


Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du indstille din webbrowser eller bruge cookieindstillingsværktøjet til at deaktivere dem. Bemærk venligst, at deaktivering af cookies kan forhindre dig i at bruge visse tjenester på webstedet

7. Sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder.

Derfor stræber vi efter at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige data.

8. Links til andre hjemmesider mv.

Vores websted kan indeholde links til andre websteder eller til integrerede websteder. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre virksomheders hjemmesider eller for sådanne virksomheders praksis vedrørende indsamling af personlige data. Når du besøger andre websteder, bør du læse ejernes politikker om beskyttelse af persondata og andre relevante politikker.

9. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at blive informeret om de personoplysninger, som vi behandler om dig, som en del af din ret til at få adgang til og udøve dine øvrige rettigheder som angivet nedenfor med visse lovgivningsmæssige undtagelser. Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamling og viderebehandling af dine personoplysninger. Desuden har du ret til at få dine personoplysninger berigtiget, slettet eller begrænset og ret til at få disse oplysninger videregivet til en anden dataansvarlig (dataportabilitet). Du kan til enhver tid trække ethvert samtykke tilbage, du har givet, og vi vil ikke behandle dine personoplysninger yderligere, medmindre vi kan fortsætte behandlingen baseret på et andet formål.

AJ Vaccines A/S kan afslå en anmodning eller opnå et rimeligt gebyr for at efterkomme en anmodning, hvis anmodningen er åbenbart ubegrundet eller overdreven, eller AJ Vaccines A/S har en anden legitim grund til at afslå anmodningen. Sådanne legitime grunde kunne f.eks. forhindre AJ Vaccines A/S i at slette personlige data, der skal opbevares på grund af lokale lovkrav eller for at opretholde et revisionsspor indtil udgangen af den lokale kravperiode. AJ Vaccines A/S kan også have behov for at opbevare dataene for at kunne opfylde kontraktlige forpligtelser.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder eller klage over behandlingen af dine personoplysninger, eller hvis du har spørgsmål vedrørende ovenstående retningslinjer, kan du kontakte os som angivet i afsnit 1 ovenfor.

Du kan også klage til Datatilsynet Danish Data Protection Agency.

Du finder kontaktoplysninger nedenfor:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300, København K

Telefon: +45 33 19 32 00

E-mail adresse: dt@datatilsynet.dk

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

10. Dataetisk politik

Formål

Formålet med denne dataetiske politik ('Politikken') er at give gennemsigtighed om, hvordan vi hos AJ Vaccines A/S ('AJ Vaccines') arbejder med data, herunder især persondata.

Politikken beskriver mere detaljeret vores tilgang til god dataetik og de værdier og principper, vi anvender i denne forbindelse, som gør AJ Vaccines til en troværdig og kompetent virksomhed for både kunder, leverandører, myndigheder, medarbejdere og slutbrugere af vores produkter.

Omfang

Politikken dækker alle typer data, herunder især persondata. Denne politik gælder for AJ Vaccines, dets datterselskaber og filialer og alle deres ansatte.

Værdier og principper

Vores værdier er, at data skal behandles med fornøden omhu og under hensyntagen til værdighed, privatliv, selvbestemmelse og lighed, beskrevet mere detaljeret nedenfor.

Værdighed – Vores behandling af data må ikke bruges til at skade den enkelte person, og enkeltpersoner skal have det primære udbytte af databehandlingen. Det betyder, at individers ret til privatliv skal prioriteres før kommercielle og institutionelle interesser.

Privatliv – Vores behandling af data skal ske med respekt for privatlivets fred og under beskyttelse af personlige oplysninger. Der bør altid tages hensyn til, hvilke data der er nødvendige, fra hvilke kilder data skal hentes, og hvor følsomme disse data anses for at være. Indhold, omfang og deling af enkeltpersoners persondata bør begrænses så meget som muligt og ikke opbevares længere end højst nødvendigt.

Selvbestemmelse – Vores behandling af data skal støtte individer i at træffe informerede og uafhængige valg. Det må ikke formindske, begrænse eller vildlede enkeltpersoners selvbestemmelse. Kun begrænset af ufravigelig lovgivning bør enkeltpersoner have kontrol over deres egne data, herunder kontrol over, hvilke data der indsamles, hvad de bruges til og i hvilke sammenhænge.

Ligestilling – Vores behandling af data må ikke diskriminere på baggrund af etnicitet, seksualitet, køn, socioøkonomisk baggrund, politiske holdninger, religion, fagforeningsmedlemskab, genetiske data, biometriske data, handicap eller andre sundhedsrelaterede data. Derudover må behandling af data ikke reproducere fordomme, der marginaliserer og stigmatiserer nogen del af befolkningen

Så hvad gør vi egentlig?

AJ Vaccines ønsker at sikre et højt og tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse og cybersikkerhed. Beskyttelse af privatlivets fred, persondata og cybersikkerhed er et centralt element i at opnå og bevare tillid til vores medarbejdere, forretningspartnere og slutbrugere af vores produkter.

AJ Vaccines har derfor indført en række detaljerede databeskyttelses- og cybersikkerhedspolitikker, der sikrer, at vi overholder vores egne værdier og principper samt alle relevante love og regler, herunder men ikke begrænset til den generelle databeskyttelsesforordning.

Med vedtagelsen af disse politikker har AJ Vaccines implementeret foranstaltninger, herunder tekniske og organisatoriske foranstaltninger og tildelt ansvar for at beskytte personlige data.

Desuden har vi med vedtagelsen af disse politikker øget bevidstheden om databeskyttelse samt gennemført træning af medarbejdere involveret i behandlingsaktiviteter.

Derudover foreskriver disse politikker, at persondata altid skal være:

• Behandles lovligt, retfærdigt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede;

• Indsamles til eksplicit angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål;

• Tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles;

• Korrekt og, hvor det er nødvendigt, opdateret; der skal tages alle rimelige skridt for at sikre, at personoplysninger, der er ukorrekte i forhold til de formål, hvortil de behandles, straks slettes eller berigtiges;

• Opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i længere tid, end det er nødvendigt for de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles; og

• Behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for de pågældende personoplysninger, herunder beskyttelse mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, ødelæggelse eller beskadigelse, ved brug af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger.

Ejerskab af politikken

Politikken ejes og gennemgås af AJ Vaccines’ IT-afdeling, som fører tilsyn med løbende opdateringer og ændringer. Politikken vil blive gennemgået, når omstændighederne tilsiger det, og mindst én gang om året.