Stivkrampe

Stivkrampe

Stivkrampe

Stivkrampe er en akut infektionssygdom forårsaget af eksponering for sporerne af bakterien, Clostridium tetani, som findes verden over i jorden og i dyrenes tarmkanaler og ekskrementer.

Stivkrampe er en ikke-smitsom sygdom, det vil sige, at den ikke spredes fra person til person. Bakteriens sporer kommer ind i kroppen gennem forurenede hudsår eller dybe vævsskader. Neurotoksiner produceret under anaerobe forhold (fx devitaliseret eller nekrotisk væv) i dybe sår kontamineret med bakteriesporerne fører til stivkrampe. Det vigtigste toksin i Clostridium tetani er tetanospasmin [2]. Dette toksin blokerer hæmmende neurotransmittere i centralnervesystemet og forårsager muskelstivhed og spasmer, der er typiske for generaliseret stivkrampe. Symptomer kan omfatte [3]:

 • kæbekramper eller manglende evne til at åbne munden (trismus, lockjaw)

 • muskelspasmer ofte i ryggen, maven og ekstremiteterne (ophistotonus)

 • pludselige smertefulde muskelspasmer ofte udløst af pludselige lyde

 • synkebesvær

 • anfald

 • hovedpine

 • feber og svedtendens

 • ændringer i blodtryk eller hurtig hjertefrekvens (takykardi).

Inkubationsperioden for tetanus varierer mellem 3 til 21 dage efter infektion [1,2].

Stivkrampe kan påvirke personer i alle aldre [4].

Behandling af stivkrampe omfatter rettidig administration af humant tetanus immunglobulin, antibiotika og understøttende behandling.

Sygdommen kan forekomme i alle aldre, og dødsfaldsraterne er høje, selv hvor intensiv pleje er tilgængelig. I mangel af medicinsk intervention nærmer dødsfaldsraten sig 100 % [5]. Stivkrampe kan ikke udryddes fuldt ud, fordi Clostridium tetani findes i hele miljøet i jord og afføring fra mange forskellige dyr [1,2].

Der er ingen naturligt erhvervet immunitet mod stivkrampe. Immunitet over for stivkrampe kan kun opnås ved aktiv (vaccination) eller passiv immunisering (immunoglobulinadministration). Sygdommen er fortsat et vigtigt folkesundhedsproblem i mange dele af verden, hvor immuniseringsprogrammer er suboptimale, især i de mindst udviklede distrikter i lavindkomstlande.

Størstedelen af rapporterede stivkrampetilfælde er fødselsassocieret (neonatal stivkrampe), der forekommer i lavindkomstlande blandt utilstrækkeligt vaccinerede mødre og deres nyfødte spædbørn, efter uhygiejniske fødsler og aborter og dårlig postnatal hygiejne og navlestrengspleje. Neonatal stivkrampe opstår, når ikke-sterile instrumenter bruges til at skære navlestrengen over, eller når forurenet materiale (mudder) bruges til at dække navlestumpen. Leveringer udført af personer med urensede hænder eller på en forurenet overflade er også risikofaktorer [4] I lande, der har reduceret byrden af maternel og neonatal stivkrampe gennem vaccination, fortsætter en betydelig del af stivkrampetilfældene efter skader hos børn og voksne [2].

For more details, please see WHO disease description for Tetanus.

References

 1. Roper et al. In: Plotkin’s Vaccines. 7th ed. Philadelphia: Elsevier; 2018.

 2. WHO position paper 2017.

 3. WHO fact sheet tetanus

 4. WHO tetanus

Links accessed Feb 24, 2021.